Shingfong PVC Trunking and Conduit Company Törəmə

avqust 24, 2021

Baş ofis:  Sihui Shingfong Plastic Product Factory Co., Ltd.

Mainland Törəmə:    Sihui Sou Lei Loey Technical Co., Ltd.

Makao Törəmə:   CM International Trading

Hongkonq Törəmə:   Tung Yuen Plastic Manufactory Limited


Sorğunuzu göndərin

Baş ofis:  Sihui Shingfong Plastic Product Factory Co., Ltd.

Materland törəmə şirkəti:   Sihui Sou Lei Loey Technical Co., Ltd.

    Makao törəmə şirkəti:   CM Beynəlxalq Ticarət

Hongkonq törəmə şirkəti:   Tung Yuen Plastic Manufactory Limited


Chat with Us

Sorğunuzu göndərin