Shingfong PVC Trunking and Conduit Company դուստր ձեռնարկություն

օգոստոս 24, 2021

Գլխամասային գրասենյակ՝ Sihui Shingfong Plastic Product Factory Co., Ltd.

Մայրցամաքային դուստր ձեռնարկություն՝    Sihui Sou Lei Loey Technical Co., Ltd.

Մակաոյի դուստր ձեռնարկություն՝   CM International Trading

Հոնկոնգի դուստր ձեռնարկություն՝   Tung Yuen Plastic Manufactory Limited


Ուղարկեք ձեր հարցումը

Կենտրոնական գրասենյակ:  Sihui Shingfong Plastic Product Factory Co., Ltd.

Մայրցամաքային դուստր ձեռնարկություն.   Sihui Sou Lei Loey Technical Co., Ltd.

    Մակաո դուստր ձեռնարկություն.   CM International Trading

Հոնկոնգի դուստր ձեռնարկություն.   Tung Yuen Plastic Manufactory Limited


Chat with Us

Ուղարկեք ձեր հարցումը