• Dótturfyrirtæki Shingfong PVC Trunking and Conduit Company Dótturfyrirtæki Shingfong PVC Trunking and Conduit Company
    Aðalskrifstofa:  Sihui Shingfong Plastic Product Factory Co., Ltd.Dótturfélag á meginlandi:    Sihui Sou Lei Loey Technical Co., Ltd.Dótturfélag Macau:   CM International TradingDótturfyrirtæki Hongkong:   Tung Yuen Plastic Manufactory Limited
    2021/08/24
Chat with Us

Sendu fyrirspurn þína