ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1995 ស៊ីងហ្វុងជាអ្នកផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុង PVC Trunking, PVC Conduit, PPR Pipes និងឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។
ភាសា

  • អ្នកជំនាញ Shingfong PVC Trunking Factory ប្រវត្តិអ្នកផលិត អ្នកជំនាញ Shingfong PVC Trunking Factory ប្រវត្តិអ្នកផលិត
    Shinfong Professional Shingfong PVC Trunking Factory History ក្រុមហ៊ុនផលិត ស៊ីងហ្វុង បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1995 វាមានបទពិសោធន៍ 26 ឆ្នាំលើការផលិត PVC Trunking បំពង់ PVC បំពង់ PPR បំពង់ទឹកក្តៅ និងទឹកត្រជាក់ គ្រឿងបន្លាស់ដែលពាក់ព័ន្ធ។
    2021/08/24
Chat with Us

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក